Λευκωσία

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Λαϊκοί (έφηβοι)
18:00-19:00
Μπαλέτο Pre-Primary
16:00-17:00
Μπαλέτο Primary
16:00-17:00
Πιλάτες για εγκυμονούσες
15:00-16:00
Μπαλέτο Primary
16:00-17:00
Πιλάτες μετά την εγκυμοσύνη
09:00-10:00
Λαϊκοί Α
19:00-20:00
Hip Hop (έφηβοι)
17:00-18:00
Hip-Hop (έφηβοι)
16:00-17:00

Hip Hop Α (παιδιά)
17:00-18:00

Μπαλέτο Grade 3
16:00-17:00
Μπαλέτο (ενήλικες)
10:00-11:00

Λαϊκοί
19:00-20:00

Μπαλέτο Grade 1

17:00-18:00

Μπαλέτο Grade 1

17:00-18:00

Σύγχρονο (10+ χρονών)
17:00-18:00
Μπαλέτο Grade 5
17:00-18:00
Hip Hop (παιδιά)
10:00-11:00
 

Belly Dance (παιδιά)
18:00-19:00

Μπαλέτο Grade 3
17:00-18:00
Σύγχρονο (16+ χρ.)
18:00-19:00
Latin Γ (έφηβοι)
18:00-19:00
Hip Hop A (παιδιά)
11:00-12:00
 

Μπαλέτο Grade 5
18:00-19:00

Latin Shines

18:00-19:00

Zumba

18:00-19:00

Latin Δ (έφηβοι)
18:00-19:00
Latin Α (παιδιά)
11:00-12:00
  Total Barre
18:00-19:00

Latin Sport A

19:00-20:00

Pilates Mat

19:00-20:00

Latin Α (έφηβοι)
19:00-20:00

Λαϊκοί Α (παιδιά)

11:00-12:00

 

Pilates Mat
19:00-20:00

Latin Sport

19:00-21:00

Hip-Hop (16+ χρ.)

19:00-20:00
 

Λαϊκοί (παιδιά)

12:00-13:00

  Belly Dance A
19:00-20:00
 

Τακούνια - commercial

20:00-21:00

  Latin Sport
12:00-13:00
  Belly Dance
20:00-21:00
      Latin B (έφηβοι)
13:00-14:00
  Latin ζευγάρια - Salsa
20:00-21:30
       

 

 

Δευτέρα:

ΛΑΙΚΟΙ (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
ΛΑΙΚΟΙ Α
19:00-20:00
ΛΑΙΚΟΙ
19:00-20:00

 

Τρίτη:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRE-PRIMARY 16:00-17:00
HIP HOP (ΕΦΗΒΟΙ) 17:00-18:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 1
17:00-18:00
BELLY DANCE (ΠΑΙΔΙΑ) 18:00-19:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 5
18:00-19:00
TOTAL BARRE
18:00-19:00
PILATES MAT 19:00-20:00
BELLY DANCE A
19:00-20:30
BELLY DANCE
20:00-21:00
LATIN ΖΕΥΓΑΡΙΑ - SALSA 20:00-21:30

 

Τετάρτη:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 16:00-17:00
HIP HOP (TEENS)
16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 1 17:00-18:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 3
17:00-18:00
LATIN SHINES 18:00-19:00
LATIN SPORT A 19:00-20:00
LATIN SPORT
19:00-21:00

 

Πέμπτη:

ΠΙΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ 15:00-16:00
HIP HOP A (KIDS) 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (10+ ΧΡΟΝΩΝ) 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (16+ ΧΡ.) 18:00-19:00
ZUMBA 18:00-19:00
PILATES MAT
19:00-20:00
HIP-HOP (16+ ΧΡ.) 19:00-20:00
ΤΑΚΟΥΝΙΑ - COMMERCIAL
20:00-21:00

 

Παρασκευή:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 3 16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 5 17:00-18:00
LATIN Γ (ΕΦΗΒΟΙ) 17:00-18:00
LATIN Δ (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
LATIN Α  (ΕΦΗΒΟΙ) 19:00-20:00

 

Saturday:

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 09:00-10:00
ΜΠΑΛΕΤΟ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
10:00-11:00
HIP HOP  (ΠΑΙΔΙΑ) 10:00-11:00
HIP HOP A (ΠΑΙΔΙΑ) 11¨00-12:00
LATIN Α (ΠΑΙΔΙΑ) 11:00-12:00
ΛΑΙΚΟΙ A (ΠΑΙΔΙΑ) 11:00-12:00
ΛΑΙΚΟΙ (ΠΑΙΔΙΑ) 12:00-13:00
LATIN SPORT 12:00-13:00
LATIN B (ΕΦΗΒΟΙ)
13:00-14:00