Λευκωσία

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Λαϊκοί (έφηβοι)
18:00-19:00
Μπαλέτο Primary
16:00-17:00
Μοντέρνο (παιδιά)
15:00-16:00
Pilates Mat 1
15:00-16:00
Μπαλέτο Grade 2
16:00-17:00
Πιλάτες μετά την εγκυμοσύνη
09:00-10:00
Κλινικό Πιλάτες
18:00-19:00
Hip Hop (παιδιά)
17:00-18:00
Μπαλέτο Pre-primary
16:00-17:00

Πιλάτες πριν την εγκυμοσύνη
17:00-18:00

Μπαλέτο Grade 4
17:00-18:00
Μπαλέτο (ενήλικες)
10:00-11:00

Λαϊκοί A
19:00-20:00

Μπαλέτο Grade 4

17:00-18:00

Μπαλέτο Primary

17:00-18:00

Σύγχρονο (10+ χρονών)
17:00-18:00
Latin A (παιδιά)
17:00-18:00
Hip Hop (παιδιά)
10:00-11:00
 

Total Barre
18:00-19:00

Μπαλέτο Grade 2
17:00-18:00
Σύγχρονο (16+ χρ.)
18:00-19:00
Latin (άφηβοι)
18:00-19:00
Latin (παιδιά)
11:00-12:00
 

Pilates Mat
19:00-20:00

Hip-Hop (έφηβοι)

18:00-19:00

Zumba

18:00-19:00

Latin - Salsa

18:00-19:00

Λαϊκοί Α (παιδιά)

11:00-12:00

  Latin - Salsa A
19:00-20:30

Latin shines

18:00-19:00

Pilates Mat

19:00-20:00

 

Χορευτική Προπαίδεια

Γονέας & Παιδί (νήπια)

11:00-12:00

 

Belly Dance
20:00-21:00

Latin Sport A

19:00-20:00

Hip-Hop (16+ χρ.)

19:00-20:00
  Latin Sport
12:00-13:00
   

Belly Dance A

19:00-20:00

Τακούνια - commercial

20:00-21:00

 

Λαϊκοί (παιδιά)

12:00-13:00

   

Pilates Mat 1

19:00-20:00

    Σύγχρονο (παιδιά)
13:30-14:30
   

 


 

Latin Sport

20:00-21:30

    Hip Hop (έφηβοι)
14:30-15:30

 

 

Δευτέρα:

ΛΑΙΚΟΙ (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΙΛΑΤΕΣ 18:00-19:00
ΛΑΙΚΟΙ A 19:00-20:30

 

Τρίτη:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 16:00-17:00
HIP HOP (ΠΑΙΔΙΑ) 17:00-18:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 4
17:00-18:00
TOTAL BARRE
18:00-19:00
PILATES MAT 19:00-20:00
LATIN - SALSA A 19:00-20:30
BELLY DANCE
20:00-21:00

 

Τετάρτη:

ΜΟΝΤΕΡΝΟ (ΠΑΙΔΙΑ)
15:00-16:00
ΜΠΑΛΕΤΟ PRE-PRIMARY 16:00-17:00
BALLET PRIMARY
17:00-18:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 2
17:00-18:00
HIP-HOP (ΕΦΗΒΟΙ)
18:00-19:00
LATIN SHINES 18:00-19:00
LATIN SPORT A 19:00-20:00
BELLY DANCE A 19:00-20:00
PILATES MAT 1 19:00-21:00
LATIN SPORT
20:00-21:30

 

Πέμπτη:

PILATES MAT 1 15:00-16:00
ΠΙΛΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (10+ ΧΡΟΝΩΝ) 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (16+ ΧΡ.) 18:00-19:00
ZUMBA 18:00-19:00
PILATES MAT
19:00-20:00
HIP-HOP (16+ ΧΡ.) 19:00-20:00
ΤΑΚΟΥΝΙΑ - COMMERCIAL
20:00-21:00

 

Παρασκευή:

ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 2 16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 4 17:00-18:00
LATIN A (ΠΑΙΔΙΑ) 17:00-18:00
LATIN (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
LATIN - SALSA 18:00-19:00

 

Saturday:

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 09:00-10:00
ΜΠΑΛΕΤΟ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
10:00-11:00
HIP HOP A (ΠΑΙΔΙΑ) 10:00-11:00
LATIN (ΠΑΙΔΙΑ) 11:00-12:00
ΛΑΙΚΟΙ A (ΠΑΙΔΙΑ) 11:00-12:00
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ & ΠΑΙΔΙ (ΝΗΠΙΑ)
11:00-12:00
ΛΑΙΚΟΙ (ΠΑΙΔΙΑ) 12:00-13:00
LATIN SPORT 12:00-13:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (ΕΦΗΒΟΙ)
13:30-14:30
HIP HOP (ΕΦΗΒΟΙ)
14:30-15:30