Λευκωσία

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
Λαϊκοί (παιδιά)
18:00-19:00
Μπαλέτο Pre-Primary
16:00-17:00
Pilates Mat
08:00-8:50
Σύγχρονο (8+ χρ.)
15:00-16:00
Μπαλέτο Primary
16:00-17:00
Pilates Mat
08:40-9:30
Latin (έφηβοι)
18:00-19:00
Hip Hop (12+ χρονών)
17:00-18:00
Μπαλέτο Grade 1
16:00-18:00

Hip Hop Α (παιδιά)
17:00-18:00

Μπαλέτο Grade 6
17:00-18:00
Latin (παιδιά)
10:00-11:00

Λαϊκοί Α
19:00-20:00

Μπαλέτο Primary

17:00-18:00

Hip-Hop (15+ χρ.)
16:00-17:00
Σύγχρονο (12+ χρ.)
17:00-18:00
Latin (παιδιά)
17:00-18:00
Hip Hop (παιδιά)
10:00-11:00
Latin ζευγάρια - Salsa Α
20:00-21:30

Belly Dance (παιδιά)
18:00-19:00

Latin Shines

18:00-19:00

Σύγχρονο (16+ χρ.)
18:00-19:00
Latin (έφηβοι)
18:00-19:00
Hip Hop A (παιδιά)
11:00-12:00
 

Μπαλέτο Grade 6
18:00-19:00

Solo Standard

18:00-19:00

Zumba

18:00-19:00

Latin Α (έφηβοι)
18:00-19:00
Ballet (ενηλίκων)
11:00-12:00
  Pilates Mat
19:00-19:50

Latin Sport

19:00-20:00

Pilates Mat

19:00-19:50

 

Σύγχρονο Α

12:00-13:00

 

Belly Dance A
19:00-20:00

Latin Sport

19:00-21:00

Jazz Funk (16+ χρ.)

19:00-20:00
 

Δραματοθεραπεία (8+ χρ.)

12:00-13:00

  Belly Dance
20:00-21:00
Latin Sport A

20:00-21:00

Τακούνια - Commercial

20:00-21:00

 

Δραματοθεραπεία (ενηλίκων)

12:00-13:00

  Latin ζευγάρια - Salsa
20:00-21:30
       
           

 

 

Δευτέρα:

ΛΑΙΚΟΙ (ΠΑΙΔΙΑ) 18:00-19:00
LATIN (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
ΛΑΙΚΟΙ A
19:00-20:00
LATIN ΖΕΥΓΑΡΙΑ - SALSA A 20:00-21:30

 

Τρίτη:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRE-PRIMARY 16:00-17:00
HIP HOP (12+ ΧΡΟΝΩΝ) 17:00-18:00
ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY
17:00-18:00
BELLY DANCE (ΠΑΙΔΙΑ) 18:00-19:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 6
18:00-19:00
PILATES MAT 19:00-19:50
BELLY DANCE A
19:00-20:30
BELLY DANCE
20:00-21:00
LATIN ΖΕΥΓΑΡΙΑ - SALSA 20:00-21:30

 

Τετάρτη:

PILATES MAT 8:00-8:50
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 1
16:00-18:00
HIP HOP (15+ ΧΡ.)
16:00-17:00
LATIN SHINES 18:00-19:00
SOLO STANDARD 18:00-19:00
LATIN SPORT
19:00-20:00
LATIN SPORT
19:00-21:00
LATIN SPORT A 20:00-21:00

 

Πέμπτη:

ΣΥΓΧΡΟΝΟ (8+ ΧΡ.)
16:00-17:00
HIP HOP A (KIDS) 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (12+ ΧΡΟΝΩΝ) 17:00-18:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (16+ ΧΡ.) 18:00-19:00
ZUMBA 18:00-19:00
PILATES MAT
19:00-19:50
JAZZ FUNK (16+ ΧΡ.) 19:00-20:00
ΤΑΚΟΥΝΙΑ - COMMERCIAL
20:00-21:00

 

Παρασκευή:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 6 17:00-18:00
LATIN (ΠΑΙΔΙΑ) 17:00-18:00
LATIN (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00
LATIN Α (ΕΦΗΒΟΙ) 18:00-19:00

 

Saturday:

PILATES MAT 08:40-09:30
LATIN A (ΠΑΙΔΙΑ)
10:00-11:00
HIP HOP  (ΠΑΙΔΙΑ) 10:00-11:00
HIP HOP A (ΠΑΙΔΙΑ) 11:00-12:00
BALLET (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 11:00-12:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ Α 12:00-13:00
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (8+ ΧΡ.)
12:00-13:00
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 13:00-14:00